BBKod vodič

Uvod

Šta je BBKod?
BBKod je specijalna implementacija HTML-a. Da li možete koristiti BBKod u vašim porukama na forumu određuje administrator. Možete onemogućiti BBKod na formi za slanje poruka. BBKod sam po sebi je sličan stilu u HTML, tagovi su umetnuti u vitičastim zagradama [ i ] radije nego < i > i nudi veću kontrolu kako je nešto prikazano. U zavisnosti od podloge koju koristite videćete da je dodavanje BBKoda vašim porukama mnogo lakške kliktanjem miša na polja iznad poruke na formi za unos poruka. Čak i sa tim možda će vam ovaj vodič biti od koristi.
Vrh

Formatiranje teksta

Kako napisati podebljan, kosi i podvučeni tekst
BBKod sadrži tagove koji vam omogućuju da brzo promenite osnovni stil vašeg teksta. Ovo se postiže na više načina:
 • Da bi ste napisali tekst podebljano umetnite ga u [b][/b], npr.

  [b]Zdravo[/b]

  će postati Zdravo
 • Za podvlačenje koristite [u][/u], na primer:

  [u]Dobro jutro[/u]

  postaje Dobro jutro
 • Da iskosite tekst koristite [i][/i], npr.

  Ovo je [i]sjajno![/i]

  æe dati Ovo je sjajno!
Vrh

Kako da promenim boju teksta ili veličinu
Da bi ste izmenili boju ili veličinu teksta možete koristiti sledeće tagove. Zapamtite da će krajnji rezujtat zavisiti od browsera čitača i sistema:
 • Menjanje boje teksta moguće je tako što ćete ga umetnuti u [color=][/color]. Možete odrediti prepoznatljiv naziv boje (npr. crvena, plava, žuta, itd.) ili u heksadecimalnom obliku, npr. #FFFFFF, #000000. Na primer, za crveni tekst koristite:

  [color=red]Zdravo![/color]

  ili

  [color=#FF0000]Zdravo![/color]

  će u oba slučaja dati Zdravo!
 • Menjanje veličine teksta je slično koristeći [size=][/size]. Ovaj tag zavisi od podloge koju koristite ali preporučeni format je numerička vrednost koja predstavlja veličinu teksta u pikselima, počevši od 1 (toliko malo da ga nećete ni videti) pa sve do 29 (veoma veliko). Na primer:

  [size=9]MALO[/size]

  će generalno biti MALO

  dok će:

  [size=24]OGROMNO![/size]

  biti OGROMNO!
Vrh

Da li mogu da kombinujem tagove za formatiranje
Da, naravno da možete, na primer da biste privukli pažnju možete pisati:

[size=18][color=red][b]POGLEDAJ ME![/b][/color][/size]

ovo će dati POGLEDAJ ME!

Ne preporučujemo da pišete puno teksta koji izgleda ovako! Zapamtite da je na vama, tj, piscu da se pobrine da su tagovi pravilno zatvoreni. Na primer ovo je netačno:

[b][u]Ovo je netačno[/b][/u]
Vrh

Citiranje i dobijanje teksta fiksne širine

Citiranje teksta u odgovorima
Postoje dva načina kojima možete citirati tekst, sa ili bez reference.
 • Kada koristite Quote funkciju za odgovor na poruku primetićete da je tekst poruke dodat u prozoru poruke umetnut u [quote=\"\"][/quote] bloku. Ovaj metod vam omogućava da citirate sa referencom na osobu ili bilo šta drugo što želite da stavite! Na primer da biste citirali deo teksta Mr. Bloby upišite:

  [quote=\"Mr. Blobby\"]Tekst Mr. Blobby koji ste napisali će otići ovde[/quote]

  Rezultujuća poruka će automatski dodati, Mr. Blobby wrote: pre samog teksta. Zapamtite da morate ubaciti zagrade \"\" oko imena koga citirate, jer nisu opcione.
 • Drugi metod vam omogućava da slepo citirate nešto. Da biste ovo iskoristili umetnite tekst u [quote][/quote] tagove. Kada pogledate poruku jednostavno će se prikazati, Quote: pre samog teksta.
Vrh

Dobijanje koda ili podatke fiksne širine
Ako želite da prikažete deo koda ili u stvari bilo šta što zahteva fiksnu širinu, npr. Courier font - treba umetnuti tekst u [code][/code] tagove, npr.

[code]echo \"Ovo je neki kod\";[/code]

Sva formatiranja korišæena između [code][/code] tagova su zapamćena kada ih kasnije pogledate.
Vrh

Generisanje lista

Pravljenje nesređene liste
BBKod podržava dva tipa lista, nesređene i sređene. One su bitne isto koliko i njihova HTML zamena. Nesređena lista daje svaku stavku dosledno jednu za drugom drugom uvlačeći svaku stavku. Da biste napravili nesređenu lisu koristite [list][/list] i definišite svaku stavku liste koristeći [*]. Na primer da biste izlistali vaše omiljene boje koristite:

[list]
[*]Crvena
[*]Plava
[*]Žuta
[/list]

Ovim se dobija sledeća lista:
 • Crvena
 • Plava
 • Žuta
");
Vrh

Pravljenje sređene liste
Drugi tip liste, sređena lista daje vam kontrolu kakav će biti rezultat pre svake stavke. Da biste napravili sređenu listu koristite [list=1][/list] da napravite listu brojeva ili alternativno [list=a][/list] za abecednu listu. Kao i kod nesreðene liste stavke se označavaju sa [*]. Na primer:

[list=1]
[*]Idite u prodavnicu
[*]Kupite nov kompjuter
[*]Zakunite se pred kompjuterom da kada se razbije
[/list]

će dati sledeće:
 1. Idite u prodavnicu
 2. Kupite nov kompjuter
 3. Zakunite se pred kompjuterom da kada se razbije
Dok za abecednu listukoristite:

[list=a]
[*]Prvi mogući odgovor
[*]Drugi mogući odgovor
[*]Treći mogući odgovor
[/list]

daje
 1. Prvi mogući odgovor
 2. Drugi mogući odgovor
 3. Treći mogući odgovor
Vrh

Pravljenje linkova

Link na drugi sajt
phpBB BBKod ima više načina da napravite URI-e, Uniform Resource Indicators poznatije kao URLs.
 • Prvi od njih koristi [url=][/url] tag, šta god ukucali posle = znaka će prouzrokovati da se sadržaj taga ponaša kao URL. Na primer da bi ste linkovali na phpBB.com koristite:

  [url=http://www.phpbb.com/]Posetite phpBB![/url]

  Ovo će generisati sledeći link, Posetite phpBB! Primetićete da se link otvara u novom prozoru pa korisnik može nastaviti rad na forumu ako želi.
 • Ako želite da se URL prikaže kao link možete to jednostavno izvesti koristeći:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  Ovo će generisati sledeći link, http://www.phpbb.com/
 • Dodatne phpBB mogućnosti zvane Magični linkovi, će pretvoriti svaki sintaksno tačan URL u link bez potrebe da definišete bilo kakav tag ili čak i prefiks http://. Na primer kucanjem www.phpbb.com u vašoj poruci automatski dobijate www.phpbb.com kada pogledate poruku.
 • Isto se dešava i sa email adresama, možete ili naznačiti adresu na primer:

  [email][email protected][/email]

  što će rezultovati [email protected] ili možete jednostavno uneti [email protected] u vašoj poruci i biće automatski konvertovano kada pogledate poruku.
Kao što sa svim BBKod tagovima možete umotati URLs oko bilo kojeg taga kao što je [img][/img] (Vidi sledeći pasus), [b][/b], itd. tako i sa tagovima za formatiranje morate paziti da se pravilno zatvore, na primer:

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/url][/img]

nije tačno što može dovesti da se vaša poruka izbriše pa zato pazite.
Vrh

Prikazivanje slika u porukama

Dodavanje slike u poruku
phpBB BBKod sadrži tag za ubacivanje slika u vaše poruke. Dve vrlo važne stvari koje trebate da upamtite prilikom korišćenja ovog taga su; mnogi korisnici ne cene puno slika u porukama i drugo slika koju prikazujete mora već biti dostupna na internetu (ne može postojati na vašem kompjuteru na primer, osim ako nemate web server!). Da biste prikazali sliku morate okružiti URL koji vodi do slike sa [img][/img] tagovima. Na primer:

[img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]

Kao što ste primetili u URL delu iznad možete okružiti sliku u [url][/url] tag ako želite , npr.

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]

će dati:

\"\"
Vrh

Ostalo

Mogu li da dodam sopstvene tagove?
Ne, bar ne direktno u verziji phpBB 2.0. Gledaćemo da ponudimo proizvoljne tagove u sledećoj verziji
Vrh